Náš program


 1. Transparentní radnice otevřená občanům
  Otevřená a vstřícná radnice je základ spokojenosti lidí, kteří v Horních Počernicích žijí. V této náročné době je třeba lidem pomáhat a ulevit jim od starostí. Zajistíme přehlednější webové stránky. S lidmi chceme komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a otevřené radnice, kam lidé mohou přijít za svým starostou a radními. Bezbariérový úřad je samozřejmostí.
 2. Horní Počernice patří rodinám, ne developerům
  Logistických hal a domů už tu máme dost. Vše další je třeba řešit s maximálním ohledem na stávající obyvatele, dopravní řešení a občanskou vybavenost. Vidíme naši městskou část do budoucna jako příjemnou rezidenční čtvrť, ne jako betonové území. Rodinám, které pečují o své seniory, ulehčí jejich péči uvažovaná výstavba denního stacionáře.
 3. Zdravější a více zelené Počernice
  Zajistíme instalaci hlukových a emisních měřičů na nejvíce dopravně zatížených místech v Horních Počernicích. Je třeba vytvořit louky pro včely a hmyz, podpořit výsadbu stromů, přidat vodní prvky a mlhoviště do našich parků a veřejných prostranství. Důležitá je podpora odboru radnice, který se údržbou zeleně v Horních Počernicích zabývá. Chceme se zaměřit na vznik komunitních zahrad a ploch pro venčení psů.
 4. Kamiony do hlavního města nepatří
  Dopravní zátěž v naší oblasti je extrémní. S velkým dopadem na zdraví lidí a životní prostředí. Je proto třeba stavba podjezdu Bystrá, rekonstrukce povrchu Náchodské ulice a především zajištění potřebných kompenzační opatření v okolí dálnic v Horních Počernicích.
 5. Cyklistům je lépe v přírodě než na silnici
  Naší snahou proto je, aby se místo namalovaných cyklopruhů na vozovkách podařilo zachovat co nejvíce cyklostezek v zeleni.
 6. Nulová tolerance vůči všem, kdo narušují bezpečnost a pořádek
  Kamerový systém v problémových lokalitách, instalace radarového systému a určitě je třeba se pokusit a využít všech možností k navýšení počtu městských strážníků v Horních Počernicích. Zaměříme se v tomto směru i na nelegální ubytovny. Jejich obyvatelé často nemají žádný vztah k městské části a podle toho se bohužel i chovají.
 7. Dostupné bydlení a potřebné zázemí pro naše obyvatele
  Cestu k získání obecních bytů je třeba otevřít i mladým rodinám, osamělým rodičům a seniorům. K tomu využijeme různé dotační příležitosti pro financování této výstavby. Chceme se zaměřit i na vykoupení stávajících domů, které po rekonstrukci nabídneme těmto skupinám obyvatel. Prosadíme rekonstrukci školní jídelny ve FZŠ Chodovická tak, aby sloužila školákům a zaměstnancům školy a na obědy ji mohli využívat i počerničtí senioři. Rozvíjet budeme s vaší pomocí "Šatník", který pomáhá nejen pěstounům a osamělým rodičům.
 8. Zaměříme se na prorodinnou politiku v Horních Počernicích
  V náročné době, jaká nás očekává, je třeba využít a podpořit práci a zkušenosti rodinných a komunitních center, spolků a dalších neziskových organizací na našem území. Důležitá bude podpora preventivních, podpůrných a zejména mezigeneračních aktivit.
 9. Podpora energetické soběstačnosti
  Zajistíme odbornou poradenskou pomoc občanům, kteří si budou chtít žádat o dotaci na kotle a solární panely. Zajistíme, aby budovy v majetku městské části měly na střeše fotovoltaické panely a staly se úspornějšími na provoz. Naším cílem je bezemisní radnice.
 10. Nakládání s odpady
  Je třeba zajistit zvýšení počtu sběrných nádob a častější svoz recyklovaného odpadu. Zaměříme se i na rozšíření sběrného dvora, ReUse centra a kompostárny. Budeme pravidelně přistavovat občanům kontejnery na velkoobjemový a BIO odpad.