Škola volá i na naše pěstouňata!

03.08.2022

Milí přátelé,

nový školní rok už pomalu klepe na dveře. Dovolujeme si proto vás opět oslovit s naší tradiční sbírkou batohů a školních potřeb pro děti z pěstounských a sociálně ohrožených rodin.

V pěstounských rodinách žije často více dětí, případně pečuje pouze jeden z prarodičů nebo starší sourozenec. Zvláště v dnešní situaci je pro ně proto začátek školy náročným obdobím.

Už několikrát jsme v Horních Počernicích prokázali otevřená a láskyplná srdce. Prosíme proto s kolegy Markéta Čekanová a Petr Růžička abyste si vzpomněli na naše pěstouňata, až vám při přípravě dětí do školy budou nějaké zachovalé školní věci přebývat.

Hodí se batohy, penály, pastelky, vodovky, bloky, obaly na školní učebnice a sešity a další potřeby. Je možné je přinášet na recepci Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 635, kde sídlí sociální odbor. Kontaktními osobami jsou paní Monika Brzkovská a Daniela Bendlová.

Vážíme si každé vaší pomoci a děkujeme za ni.

Kontaktujte nás, prosíme, na tel.:

Alena Štrobová - tel.: 732 636 642
Petr Růžička - tel.: 602 556 321
Markéta Čekanová - tel.: 603 185 351
Daniela Bendlová, Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20 - tel.: 724 829 283