Petice za zachování cyklostezky a stezky pro pěší v ulici K Berance v parkové zeleni

28.01.2023

Na východě Počernic má dle územního plánu vyrůst velká výstavba. Jako Hnutí Občanů Počernic jsme se před čtyřmi lety snažili dosáhnout změny v tomto území zpět na ornou půdu a iniciovali na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 20 podnět na zpětnou změnu územního plánu. Ukázalo se bohužel, že tato změna nemá naději na úspěch u magistrátního zastupitelstva, takže nám zde stále zůstává velké rozvojové území s potenciálem znásobit dnešní počet obyvatel Horních Počernic. Mimochodem v této věci vůbec neděkujeme místní ODS, která vedla radnici v roce 2005 a z jejíhož podnětu byla změna územního plánu pro masivní výstavbu provedena. Změna zpět na ornou půdu tedy možná není, Magistrát hl. města Prahy nechal alespoň vypracovat studii, která by měla sloužit jako podklad pro výstavbu v dané oblasti, aby nedocházelo k tzv. salámové metodě výstavby, tedy bez širšího vnímání vztahů, kdy na jednotlivé stavební projekty nemusí být možné navázat celkově smysluplnou dopravní infrastrukturou. Ke studii, která byla představena občanům Prahy 20 na veřejném projednání 18.1.2023, lze nyní do 31.1.2023 podat připomínky. 

Připomínek, které budeme jako HOP v součinnosti s ostatními opozičními kolegy podávat, bude celá řada, a v zásadě budou všechny směřovat, aby dopady nové výstavby na dnešní obyvatele byly co nejmenší. 

V té souvislosti se nám hrubě nelíbí, že bychom se do budoucna měli rozloučit s dnešní cyklostezkou v ulici K Berance, která má být dle návrhů studie nahrazena silnicí. Pozemek pod cyklostezkou je přitom obecní a nevidíme důvod, proč tuto cyklostezku (a stezku pro pěší) i do budoucna nezachovat ve stávající stopě v zeleni. Obecní pozemek je široký přes deset metrů a kolem stezky by tak mohla vzniknout parková úprava s alejí. Jsme přesvědčeni, že silnice potřebné pro budoucí výstavbu by si měli investoři řešit v maximální míře na vlastních pozemcích, a to i za cenu, že by kvůli tomu museli zmenšit chystané developerské záměry. Tak je tomu i v případě cyklostezky v ulici K Berance, kde existují plány, že by investor tří bytových domů postavil místo dnešní cyklostezky na obecním (více než deset metrů širokém) pozemku silnici a pro cyklostezku by jinde možná věnoval zhruba 2 až 3 metry široký pruh svého pozemku. 

V rámci uvedených skutečností proto vznikla petice za zachování cyklostezky v ulici K Berance v parkové zeleni, jejímž cílem je ukázat, že je zde řada občanů, kterým záleží na tom, aby dnešní cyklostezka zůstala navzdory chystané výstavbě zachována, a i do budoucna kolem ní bylo co nejvíce zeleně. 

S ohledem na výše uvedené tuto petici podporujeme. Petici můžete podepsat DNES mezi 10-11 hodinou před prodejnou Albert u vozíků a následně od 11-12 hodin před prodejnou Penny taktéž u vozíků

NEBO stažením na přiložené odkazu a vhodit do poštovní schránky na adrese: https://drive.google.com/drive/folders/1vNwY9suvOzqexgP6seZ04yFD_9_F0kc3?usp=sharing

Zbyněk Mucha, adresa: Tikovská 2683/31, 193 00 Praha 20, 
Petr Růžička, adresa: Náchodská 703/91, 193 00 Praha 20,

NEBO na petičním místě tiskárny Printea Náchodská 868, 193 00 Praha 20.

Případně můžete naskenovat (ofotit mobilem) a poslat e-mailem na petr_ruzicka@pocernice.cz.

Předem děkujeme za podporu.