HOP a jsme v opozici!

10.10.2022

Milí přátelé, 

dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkovala za hlasy a podporu ve volbách. Velmi si jí s Hopáky a kolegy z PRO Počernice vážíme. Rozložení sil po volbách jsme vnímali jako vzkaz voličů vyzývajících nás, místní občany angažující se v komunální politice, ke společně dohodě. Už nechtějí další "silovou" vládu, v níž se zúčastněné strany a uskupení dohodnou na spolupráci "na sílu" za cenu rozdání funkcí či různých výhod "mini" subjektům, jejichž hlasy takovou koalici drží při životě. Vnímali jsme hlasy voličů tak, že preferují širokou koalici, kde se hledá řešení, o problémech a tématech se vyjednává. A společně se přichází ke shodě. 

Ve volbách zvítězila koalice HOP a PRO Počernice, za kterou nestála žádná z velkých stran, následovaná ODS a Šancí pro Počernice (další občanské hnutí bez opory velké strany). Nabídli jsme oběma subjektům vytvoření velké koalice, která by měla jasnou většinu v zastupitelstvu. Byli jsme připraveni na kompromisy, jaké by umožnily najít dohodu v klíčových otázkách a možnostech dalšího vývoje Horních Počernic. Včetně toho, že si nenárokujeme post starosty. 

ODS tuto naši nabídku odmítla.Mrzí nás, že širší shoda na vedení městské části v Horních Počernicích možná není. 

Opět v jejím čele bude křehká koalice stojící na rozdílu pouhých dvou hlasů. My budeme působit v opozici jako hlídač i partner pro rozumný a udržitelný rozvoj naší městské části. Bohužel první kroky ODS a Počernice Jinak po volbách ukazují, že bude potřeba více ten hlídač.

Alena Štrobová, zastupitelka Hnutí občanů Počernic