Ředitelství silnic a dálnic budoucnost nezajímá

23.05.2022

Do Divadla Horní Počernice bylo dnes na 13. hodinu svolané mimořádné jednání našeho zastupitelstva. Téma - Podání připomínek k záměru Konsolidovaná dokumentace pro územní rozhodnutí zkapacitnění stavby D0 510. Na jednání se dostavili zástupci společnosti Ředitelství silnic a dálnic, akreditované společnosti Ekola group, s.r.o. a pan Ondřej Martan (ODS), starosta sousedních Běchovic. Chyběla jen většina zastupitelů. Nesešel se potřebný počet, zastupitelstvo bylo neusnášeníschopné a ke schválení námitek za městskou část, které se měly poslat do dnešní půlnoci, nedošlo.

V diskuzi "odborníci" z ŘSD obhajovali hlava nehlava stávající projekt dostavby Pražského okruhu. Výborný byl se svou argumentací jeden přítomný hornopočernický občan, kterému velmi děkujeme. Poukazoval na to, že studie ŘSD neberou v potaz budoucí vývoj dopravy v Praze. Logicky vysvětloval, že úsek 510 není schopen zajistit dostatečnou kapacitu pro provoz tranzitního okruhu. Vycházel přitom ze studie ČVUT a z nedávno zveřejněné Dokumentace pro územní rozhodnutí na zkapacitnění 510. Z odpovědí na jeho dotazy na budoucí výhled a kapacitu dopravy u nás se snažili zástupci ŘSD vykroutit. Bylo patrné, že chtějí mít stavbu hlavně co nejdříve z krku. Ideálně bez kompenzací, protože v ŘSD jsou jen samí "řádní hospodáři!" 

"Dálnice už tu stejně máte, tak co chcete? Všechno se teď ještě zkapacitní a jaký bude stav dopravy za pár let v Horních Počernicích a dalších oblastech Prahy, teprve uvidíme. Bude to ale určitě super. Jako v ráji. Po nás potopa!" 

Přítomní zastupitelé se dohodli, že připravené námitky za městskou část přesto podepíší a pošlou je jako občané. Dech nám v té chvíli vyrazil radní pro výstavbu a územní rozvoj Ing. Jindřich Jukl (ODS). Námitky, které připravili úředníci Odboru životního prostředí a dopravy našeho úřadu, podepsat odmítl. 

Pan starosta z Běchovic Martan (ODS) nám zase nabídl malé bolestné za ucpané dálnice kolem a kamiony v zádech. Magistrát nám prý může přidat pěkných pár milionů na sportovní halu. Tak paráda! Žijeme tu v sevření tří dálnic, v budoucnu Horní Počernice budou snad nejzatíženějším úsekem okruhu a místo peněz do pořádných kompenzací a ochrany lidi před negativními dopady tak silné dopravní zátěže, se mluví o penězích na sportovní halu. No, řekněte, co v Horních Počernicích můžeme chtít víc?