PRO POČERNICE PŘICHÁZÍ

07.07.2021

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

rád bych Vám představil nové sdružení aktivních občanů "PRO Počernice". Symbolicky právě v den 7. 7. 2021. Číslo 7 je totiž doslova magické a šťastné číslo zároveň. Jak se uvádí na webu o číslech: "Sedmička je štěstí, práce pro druhé i na sobě samotných a také empatie a intuice". Není to krásné spojení? Věřím, že nám přinese štěstí.

Kdo mě znáte, víte, že jako Váš zastupitel aktivně pracuji už téměř 3 roky a dělám všechno, co je v mých silách a možnostech. Každému z vás, spolku nebo organizaci, kteří se na mě obracíte, se snažím pomoci. Mám za sebou několik dobrovolnických i dobročinných projektů a spoustu fungujících věcí, které jsem úspěšně prosadil. Více informací k mých aktivitám naleznete na mé Facebookové stránce: www.facebook.com/pet.ruzicka.

Zároveň nemám žádné přímé nebo nepřímé napojení na developerské společnosti, nevlastním ani nepracuji pro žádné firmy se zakázkami z úřadu, nepobírám dotace ani granty, nepracoval jsem nikdy pro náš úřad nebo jeho příspěvkové organizace, nebydlím v obecním bytě ani nevyužívám obecní komerční prostory. Má rodina také ne. Další informaci o mně naleznete na webových stránkách: www.petrruzicka.eu/o-mne.

Možná si říkáte, proč vzniká nové uskupení? Důvod je prostý. Naprosto odmítám netransparentní, neefektivní a neobčanský způsob vládnutí naší radnice a všechny staré "pořádky", které za současným vedením úřadu stojí. Ze současného stavu na radnici je mi smutno. Rád bych proto prosadil změnu.

Podobně jako Mgr. Alena Štrobová (Hnutí občanů Počernic) a její kolegové z minulého vedení požaduji úřad otevřený, transparentní a vstřícný ke všem občanům. Nebudu si tykat s developery a místními "kmotry".

Věřím tomu, že změnu je možné provést, ale potřebuji k tomu Vaši podporu. Zároveň budu moc rád, když budete mít zájem se mnou spolupracovat a spolupodílet se na ní. Bez Vás to totiž nepůjde.

Závěrem se rozloučím oblíbeným citátem prvního prezidenta naší republiky Václava Havla: "Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne." Sledujte nás, sdílejte nás a prosím, zapojte se.

Děkuji za Vaši podporu.

S úctou,


Váš Petr Růžička
petr_ruzicka@pocernice.cz
PRO Počernice - sdružení aktivních občanů