Lidi, složíme se na zajížděcí sloupky a své ulice uzavřeme!

01.06.2022

Taková je jedna z variant, která vyšla z dnešního veřejného projednání dopravní situace na Chvalech. Stylově se odehrálo ve Chvalské stodole. Setkání inicioval pan zastupitel Hošek, (Počernice JINAK), pan starosta Měšťan se ho snažil ukočírovat, nápady tu padaly nejrůznější.

Na jednání přišla značná část obyvatel dotčených ulic Slatíňanská, Šplechnerova a Stoliňská, ale i pár zástupců jiných lokalit Horních Počernic. Rozumíme obyvatelům Chval v tom, že je pro ně dopravní situace nesmírně náročná už pro blízkost dálnice a rádi by ve spolupráci s radnicí našli její řešení. Naše námitky ve smyslu toho, že aktuálně jsou v Horních Počernicích ale místa v daleko horší dopravní situaci a čas setkání proto není vhodně naplánovaný, nepadly ovšem ve stodole na úrodnou půdu. Se zlou se potázal i dopravní odborník Ing. Čermák, který v roce 2021 provedl na Chvalech průzkum a přítomným sdělil jeho výsledky. A sice, že provoz tu je zcela v limitu, spíše průměrný a navrhl zjednosměrnění ulic.

Bohužel jednání nebyl přítomen nikdo z Odboru životního prostředí a dopravy, zástupců Silničně správního úřadu, Policie ČR a dalších institucí, které k tomu nepochybně mají co říci. Na veřejném projednání by jejich účast byla důležitá. Diskuze by díky tomu měla alespoň minimální platný rámec. Pan Hošek kromě tragického popisu dopravní situace a fotografií dopravního značení nenabídl žádné řešení, vize nebo budoucí plány. Někteří z občanů ale přicházeli s plány, které by v budoucnu bylo možné využít. Výchova řidičů, větší zapojení Městské policie do řešení dopravních přestupků v místě, ale objevil se i nadšeně přijatý návrh na to, že na komunikace se umístí zajížděcí sloupky, které vjezd na Chvaly umožní pouze rezidentům. Nadšení bylo takové, že lidé se dokonce rozhodli přispět finančně na jejich pořízení. Euforii to vyvolalo obrovskou. Jeden z přítomných sousedů byl ochoten na místě zahájit sbírku. Překvapilo nás, proč pan zastupitel Hošek své sousedy neinformoval o tom, že podobný nápad už před pár lety zcela odmítl Silničně správní úřad a Policie ČR s tím, že se jedná o veřejné komunikace, které nelze zcela uzavřít. Možná už se ale situace změnila, klapne to a proto do Chval držíme palce! 

Současně je nám líto třeba obyvatel Čertous, kteří aktuálně při vjezdu do svých domovů potřebují kartičku rezidenta. A nikdo se k nim nedostane ani bez zajížděcích sloupků. Lidí z Náchodské, Božanovské, Křovinova náměstí a dalších míst, kde je dopravní situace tristní. Pravda ale je, jak zněl dnešní argument na tuto připomínku od účastníků setkání: "Neřešte, co je jinde, nás zajímají Chvaly." A měli pravdu. Veřejné projednání se skutečně týkalo pouze jejich lokality. Nicméně sotva lze řešit jednu oblast bez ohledu na dopravní situaci v celé městské části.

Takže věříme, že na Chvalech se najde řešení, jaké bude přínosem pro všechny jejich obyvatele. Pro ostatní máme při vší úctě malou inspiraci: "Lidi, když bude nejhůř, dejte dohromady peníze, kupte sloupky a své ulice uzavřete. A dopravní problémy v naší městské části budou rázem vyřešeny. Jen mimochodem: zřejmě nám ale vzniknou jiné." 

Alena Štrobová a Petr Růžička